Ses Nedir..? Ses bir enerji çeşididir, dalgalar halinde yayılır ve cisimlerin titreşmesi ile oluşur. Her enerjinin alansal değişimi için yani bir noktadan diğerine iletimi için bir taşıyıcı ortama ihtiyacı vardır. Bir enerji biçimi olarak ses’te iletimini bir ortamda yapabilir, Atmosfer ses iletiminin en yoğun yapıldığı ortam olmasına karşın ses katı ve sıvılar ilede iletilir ve en hızlı yol alışını katı ortamlarda yapar…

Sesin hızı ortamın yoğunluğu, sıcaklığı ile de değişir. Normal koşullarda ses, atmosferde 340 m/sn hızla yol alır. Bu yolculuk esnasında ses dalgaları tıpkı suya atılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi git gide şiddetini kaybederler. Yine suda üretilen bir dalganın engele çarpıp dönmesi gibi ses dalgaları da bir engelle karşılaştıklarında yansırlar. Duyduğumuz seslerin bir çoğu bu yansıma ile bize iletilen seslerdir.

Tüm bu yolculuk sırasında ses dalgaları enerji kaybeder bir engelle karşılaştıklarında ise engelin enerji sönümleme kapasitesine bağlı olarak belli bir enerji miktarını engelde bırakır.

Ses cisimlerin titreşmesi ile üretilen bir enerji şeklidir bu cisimlerin bir saniye de yapmış oldukları titreşim sayısına frekans denir. Aynı şekilde cismin yaratmış olduğu iki ses dalgası aralığındaki süre ise periyor olarak adlandırılır. Frekansın sayısı sesin yüksekliğini gösterir. Yani daha yüksek ses daha yüksek frekanslıdır.

Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları, çarptıkları maddeleri titreştirir. kulağımızın duyması kulak zarlarının titreşmesiyle mümkündür. Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğer ses kaynağının etki ile titreşmesine Rezonans denir…

Sesin şiddeti desibel ( dB ) denilen boyutsuz bir büyüklük birimi ile ölçülür. 0 desibel insan kulağının duyabileceği en düşük ses seviyesi olmakla beraber 140 dB kulak zarında kalıcı hasara neden olan ses şiddetidir. Desibel ( dB ) sesin şiddetini ifade etmek üzere geliştirilmiş bir karşılaştırma skalasıdır…

Desibel deki artış ses şiddetindeki artışa Logaritmik olarak yansır, dB1 / = 10 Log ( ses şiddeti 1 ) 10 Log ( ses şiddeti 2 ) şeklinde bir eşitlik ile gürültü düzeyleri arasında karşılaştırma yapılabilir. Bu şekilde örnek olarak 20 dB, 10 dB’den 10 kat daha güçlü bir sesi ifade eder…

Ses Yalıtımı, yapı malzemeleri kullanılarak sesin şiddetini düşürmeye yönelik yapılan uygulamadır. Sesin yankısını yok ederek kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar ise Akustik Düzenleme olarak adlandırılır…

Ses yalıtımında sesin enerjisini olabildiğince düşürmek esastır bu nedenle yalıtım malzemesinin enerji depolama kapasitesi kadar yüzey şekli ve dokusuda önemlidir. Yüzey şeklinin düzgün olmayan bir yapıda olması ses dalgalarının dağınık yansımayla birbirini sönümlemesini sağlar. Bu durumda ses şiddeti daha düşük seviyelere çekilir…

Ses yalıtımında bir başka amaç da yankının engellenmesidir. İnsan kulağı için bir sesten 20 salise sonra kulağa ulaşan yankı rahatsız edici değildir. Bu süre uzadığında yada çoklu yankı denilen reverberasyon adı verilen durum oluştuğunda ses rahatsızlık verici olur…

Ses Yalıtım Malzemeleri, kapalı bir ortamda sesin yansıma süresini düzenleyen, gösterdiği dirençle ses enerjisini mekanik bir enerjiye ve ısı enerjisine dönüştüren ürünlerdir. Her ne kadar yalıtım denildiğinde korunacak materyal ile etki eden materyalin ayrılması anlaşılırsa da ses yalıtımında ses tamamen ortadan kaldırılmaz yada kaldırılamaz. Ancak sesin şiddeti ve yankı gibi istenmeyen ses dalgaları istenen seviyeye çekilmeye çalışılır.

Ses Yalıtımı yapının içinden yapılan bir uygulamadır. Günlük kullanıma açık hacimlerde yalıtımın estetik ve hacmin kullanımını engellemeyecek şekilde olması esastır. Ses şiddetinin en üst seviyede düşürülmesi gereken Depo, Makine Odası, Pompa İstasyonu, Tribün Odaları gibi mekanlarda tüm yüzeyler Akustik Sünger ler ile kaplanırken, sosyal alanlar ve konutlarda Akustik Panel ler tercih edilmektedir…

Ses Yalıtım malzemeleri ve Akustik Paneller hacmin yüzeylerinde sınırlı olarak kullanılacaklarsa ses doğrutusunda yerleştirilmelidirler. Ses yönünde ortamdaki ses enerjisi en yüksek seviyededir, ses yönünden uzaklaşıldıkça bu enerji seviyeside azalır. Bu nedenle sesin hareketi yönünde yerleştirilecek ses kırıcı objeler yada paneller en yüksek seviyede verim sağlayacaklardır…