Gio Tasarım gerekli seminer, çalışma ve sınavlara katılarak Türkiye'de "Ses Yalıtım Uygulama Mesleki Yeterlilik Belgesine" sahip İlk ve Tek firma olarak profesyonelliğini bir adım daha ileriye taşımıştır...

Ankara Ses Yalıtımı | Ses Yalıtım

Ses dalgaları hareket doğrultularına göre boyuna, taşıdıkları enerji çeşidine göre ise mekanik dalgalardır. Ses dalgaları, mekanik dalga olduğundan boşlukta yayılamaz, yayılabilmeleri için bir ortama ihtiyaç vardır. Hava ortamında yayılan ses dalgaları boyuna dalgalar halinde yayılırken dalganın yayılma doğrultusu boyunca yoğunluk ve basınç farklılıkları meydana gelir. Bu tür farklılıklar, havada yüksek ve alçak basınç bölgelerinin oluşmasına neden olur. Ses dalgalarının, gaz ortamlardaki hareketinin birer basınç dalgası olarak kabul edilmesinin nedeni budur.

Ses dalgalarının hızları, sesin yayıldığı ortamdan etkilenir ve buda sesin farklı ortamlarda farklı hızlarla hareket etmesi sonucunu doğurur. Katı, sıvı ve gaz ortamların moleküller arası mesafeleri kıyaslandığında, bu mesafenin katılarda çok az, sıvılarda biraz fazla ve gazlarda ise çok daha fazla olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle ses, katı ortamlarda en yüksek hızda, gaz ortamlarda ise en yavaş hızda hareket eder.

Ses kaynağında çıkan ses dalgalarının, çarptığı yüzeyler tarafından tutulması olayına soğurulma ( ses yalıtımı ) adı verilir. Fizikte soğurulma kavramı, bir ortamdaki enerjinin başka bir ortam tarafından emilmesi anlamında kullanılmaktadır.

Maddelerin sesi soğurma ( ses yalıtım ) özellikleri çok farklıdır, örneğin sert yüzeylerin sesi soğurma özellikleri çok azdır. Böyle bir yüzeye çarpan ses dalgasının çok az bir kısmı soğurulmaktadır, büyük bir kısmı yansıtılır. Yumuşak, pürüzlü yada gözenekli yüzeyler ise sesi daha fazla soğuran yüzeylerdir.

Ses kayıt stüdyolarında, evlerde, okullarda, kütüphanelerde, sinemalarda ya da konser salonlarında sesin mekan dışına gitmesi engellenmek istenir. Bunun için tavan, zemin ve duvarlara soğurma yani ses yutucu özelliği fazla olan malzemeler yerleştirilir. Böylece mekan dışına geçebilecek ses dalgalarının enerjisi mekan içerisine hapsedilir…

Ses Yalıtımı yapı malzemeleri kullanılarak sesin şiddetini düşürmeye yönelik yapılan uygulamadır. Sesin yankısını yok ederek kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar ise Akustik Düzenleme olarak adlandırılır…

Gio Tasarım Tarafından Yapılacak İşler :

 • Ses (dB) ölçümü yapmak ve bunu rapor halinde sunmak
 • Malzeme tipleri, seçimi ve yerleşimi konusunda önerilerde bulunmak
 • Yeni malzemeler için piyasa araştırması yapmak, varolan malzemeler üzerinde değişiklik önermek
 • Malzemelerin nasıl uygulanacağını gösteren sistem detaylarını hazırlamak
 • Malzeme yerleşim konumlarının gösterildiği yerleşim planını hazırlamak
 • Tasarım ve uygulamanın  bitmesi ile beraber öngörülen sonuç dB rapor ve akustik parametrelerin standartlara uygun halde sunulması
 • Mekanın komşu mahaller ile ilişkisini incelemek ve yalıtım ihtiyaçlarını belirlemek
 • Yalıtım ihtiyaçlarına bağlı olarak, havalandırma geçişleri, pencere, çatı vb. özel noktalar için kriter belirlemek,
 • Gerekli noktalarda tip detay hazırlamak
 • Gösteri mekanlarında gösteri ve sahne tekniği konularında yönlendirmelerde bulunmak
 • Havalandırma sisteminin detaylarını mekanik ekip ile görüşerek gürültü düzeyinin kontrolünü sağlamak

Firmamız Ses Yalıtımı ve Akustik Düzenleme konularında gerekli ARGE  çalışmaları, EĞİTİM ve UYGULAMA ÇALIŞMALARI ile ayrıca ”SES YALITIMI UYGULAMA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ’NE sahip tek firma olarak ANKARA ve tüm TÜRKİYE’YE  hizmet vermektedir